Biuletyn Informacji Publicznej Rekrutacja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale
Ostatnia aktualizacja strony: 28.12.2018, 12:00

Rekrutacja

Piątek, 13 czerwca 2014

Rekrutacja

 1. Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie do placówki.
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (do wszystkich typów szkół).
 3. Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolene).
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia.
 5. Dwie fotografie.
 6. Świadectwo okończenia szkoły/ klasy programowo niżej.
 7. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 8. Podanie o przyjęcie do internatu.
 9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej).
 10. Zaświadczenie lekarskie (dotyczy kandydatów do szkoły przysposabiającej do pracy).
 11. Orzeczenie Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej (dotyczy kandydatów do kształcenia w zawodzie - kucharz).
 12. Karta zdrowia ucznia.

 

Metadane

Data publikacji : 13.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2006-2020 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL